Dystrybutor alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC), w związku z finalizacją inwestycji w Grupę Russian alkohol, ponownie podniósł prognozy na 2008 i 2009 rok.

Spółka poinformowała, że w wyniku inwestycji kapitałowej w kwocie 181,5 mln USD, CEDC nabędzie początkowo udział w wysokości około 42% w Russian Alcohol. "Transakcja ta pozostaje w związku z nabyciem przez firmę inwestycyjną Lion Capital LLP pakietu kontrolnego w Russian Alcohol. Ponadto, obok inwestycji kapitałowej, CEDC nabyła zamienne papiery dłużne o wartości 103,5 miliona USD, oprocentowane w wysokości od 8,3% do 10,5%, z możliwością pełnej ich zamiany na dodatkowe udziały w Russian Alcohol począwszy od 2010 r." - czytamy dalej.

"W związku z inwestycją, CEDC podnosi swoją prognozę rozwodnionego zysku netto na akcję w ujęciu rocznym na rok 2008 z poziomu 2,50 - 2,65 USD do poziomu 2,65 - 2,80 USD. CEDC podnosi również swoją roczną prognozę rozwodnionego zysku netto na akcję w ujęciu rocznym na rok 2009 z poziomu 3,50 - 3,70 USD do poziomu 3,75 - 4,00 USD. Z księgowego punktu widzenia inwestycja będzie przeprowadzona metodą praw własności, w związku z czym CEDC nie zmienia swoich prognoz dotyczących przychodów netto ze sprzedaży wynoszących 1,57 - 1,70 mld USD na rok 2008 oraz 1,93 - 2,03 mld USD na rok 2009" - czytamy w komunikacie.

CEDC podał informację o prognozie dotyczącej rozwodnionego zysku netto na akcję w oparciu o wskaźnik, który nie jest zgodny ze standardami GAAP, a który polega na doprowadzeniu do porównywalności poprzez eliminację czynników o charakterze jednorazowym. "Spółka uważa, iż przedstawienie wyników finansowych doprowadzonych do porównywalności poprzez eliminację czynników jednorazowych dostarczy inwestorom istotnych informacji oraz alternatywną prezentację umożliwiającą właściwe zrozumienie kluczowych wyników operacyjnych oraz trendów" - wyjaśnia firma.

Umowy regulujące tą inwestycję zawierają opcje nabycia typu "put" i "call" pozostałych udziałów w Russian Alcohol począwszy od 2010 r., za cenę opartą o zaudytowane dane za poprzedni rok. "Ceny, po których wykonane zostaną opcje typu "put" i "call" zostały uzgodnione przez wszystkie strony jako wielokrotność EBITDA, zgodną z niedawnymi inwestycjami CEDC w Rosji" - wyjaśnia spółka.

CEDC sfinansowała swoją strategiczną inwestycję przede wszystkim ze środków pochodzących z oferty akcji zakończonej 30 czerwca 2008 r. i z posiadanej gotówki, z małym udziałem długu.

Russian Alcohol jest największym producentem wódki w Rosji

Russian Alcohol jest największym producentem wódki w Rosji z ponad 10% udziałem rynkowym i produkuje wiodące marki wódek, takie jak Green Mark, będącą wódką numer jeden w Rosji oraz Zhuravli, będącą drugą najlepiej sprzedającą się w Rosji marką wódki z segmentu premium, zaraz po należącej do CEDC marce Parliament. Russian Alcohol posiada również ugruntowaną działalność w zakresie koktajli alkoholowych w Rosji.

CEDC przewiduje, w oparciu o informacje otrzymane w związku z tą inwestycją, że Russian Alcohol, wykorzystując największy, w ocenie CEDC, zespół sprzedażowy zajmujący się napojami alkoholowymi w Rosji, będzie miała w 2008 r. sprzedaż netto o wartości ponad 500 mln USD.

Lion Capital jest firmą inwestycyjną z siedzibą w Londynie, uważaną za lidera w inwestycjach w sektorze dóbr konsumpcyjnych, z ponad 4 miliardami euro kapitału zainwestowanego w działalność tego typu w Europie i Ameryce Północnej.

Portofolio Lion zawiera wiodące na rynku żywności i napojów spółki, takie jak Nidan, będącą wiodącym producentem soków w Rosji, Weetabix, będącą marką numer jeden wśród płatków zbożowych w Wielkiej Brytanii, oraz znane w Europie marki Schwepps i Orangina.

"CEDC wyraża zadowolenie z faktu współpracy z Lion Capital w zakresie poprawy efektywności operacyjnej i dalszego rozwoju Grupy Russian Alcohol, w oparciu o solidne fundamenty stworzone przez istniejący zespół zarządzający tej spółki" - czytamy w komunikacie.

Wzrost osiągnięty przez Grupę Russian Alcohol w ciągu ostatniego roku wyniósł ponad 40%

Wzrost osiągnięty przez Grupę Russian Alcohol w ciągu ostatniego roku, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Grupy Russian Alcohol, wyniósł w ujęciu ilościowym ponad 40%. "Skala krajowej sieci dystrybucyjnej Grupy Russian Alcohol, największej na rynku napojów alkoholowych w Rosji, w połączeniu z portfolio najlepiej sprzedających się marek wódki sprawia, że spółka ma godną pozazdroszczenia pozycję" - ocenia CEDC.

W opinii CEDC, w dalszym ciągu rosyjscy konsumenci wybierają marki wódki z segmentu mainstream i premium, zamiast wódek pozycjonowanych w niższych przedziałach cenowych. CEDC uważa, że Grupa Russian Alcohol oraz Parliament zajmują dobrą pozycję, aby czerpać korzyści z tych silnych trendów wzrostowych.

Rozpoczęła się cześć roku, w której sprzedaż napojów alkoholowych jest największa i CEDC oczekuje, że będzie mogła pracować wspólnie z Lion Capital oraz zespołem zarządzającym Grupą Russian Alcohol nad identyfikowaniem synergii pomiędzy firmami.

CEDC miało 18,53 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2008 roku wobec 5,18 mln USD straty rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 25,47 mln USD wobec 18,91 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 408,08 mln USD wobec 289,00 mln USD rok wcześniej.