Audyt wewnętrzny w giełdowej spółce jest niezbędny, żeby zapobiec skandalom psującym jej reputację wśród inwestorów. Kto powinien sprawdzać, czy audyt wykonywany jest dobrze?
Kilka ostatnich lat stanowiło wyzwanie dla profesji audytu wewnętrznego. Skala zmian będących efektem skandali korporacyjnych i wzrastająca świadomość konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania środowiska kontroli wewnętrznej przełożyły się na potrzebę powołania efektywnie działających komórek audytu wewnętrznego oraz zapewnienia wysokiej jakości ich pracy. Jednocześnie elementy opisujące funkcję audytu wewnętrznego (takie, jak np.: styl zarządzania, odpowiedzialność, cel, podejście do ryzyka czy wykorzystywana technologia) podlegały ewolucji od audytu historycznego poprzez dobre praktyki do najlepszych praktyk.
Skąd kadra zarządzająca i właściciele mają wiedzieć, czy audyt wewnętrzny w organizacji działa efektywnie? W jaki sposób mogą oni ocenić miejsce audytu wewnętrznego w odniesieniu do najlepszych rozwiązań?