Polska zajęła 74. miejsce pod względem warunków prowadzenia działalności gospodarczej spośród 180 państw świata - wynika z raportu Banku Światowego "Doing Business 2008".

Badanie wskazuje na koszty prowadzenia działalności gospodarczej w 180 krajach w okresie od lipca 2006 r. do czerwca 2007 r.

Z raportu wynika, że najlepszy klimat dla prowadzenia biznesu mają Singapur, Nowa Zelandia, USA, Hongkong, Dania, Wlk. Brytania, Kanada, Irlandia, Australia i Islandia.

Wśród krajów nadbałtyckich dobre miejsca w rankingu zajmują Estonia (17.), Litwa (26.) oraz Łotwa (28.).

W porównaniu z raportem "Doing Business 2007" Polska uzyskała gorszy wynik - o 6 miejsc

W porównaniu z raportem "Doing Business 2007" Polska uzyskała gorszy wynik - o 6 miejsc.

"Nie dopatrywałbym się regresu. Inne kraje przeprowadzają szybciej reformy gospodarcze niż Polska. Nasz kraj, stojąc w miejscu, traci pozycję" - uważa ekonomista Banku Światowego Leszek Kąsek.

Jego zdaniem, w Polsce od kilku lat trwa dobra koniunktura do przeprowadzania reform gospodarczych. Ocenił, że przedsiębiorcy najbardziej oczekują uproszczenia prawa w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, płacenia podatków oraz ubiegania się o koncesje.

Dobre wyniki osiągnęliśmy w zakresie ochrony inwestorów, zajmując 33. miejsce

Autorzy badania chwalą nas za obniżenie kosztów rejestracji prawa własności (z ponad 1 proc. do 0,02 proc. wartości nieruchomości) oraz skrócenie o ponad dwa lata możliwości dochodzenia przez firmy należności z umów egzekucyjnych.

Dobre wyniki osiągnęliśmy również w zakresie ochrony inwestorów, zajmując 33. miejsce.

Zdaniem Kąska, kolejny raport nie będzie lepszy dla Polski. Analiza będzie dotyczyła okresu od lipca 2007 r. do czerwca 2008 r., a w tym czasie - według eksperta - nie weszły w życie lub nie zostały uchwalone przez Sejm istotne regulacje gospodarcze, ułatwiające życie przedsiębiorcom.