Przy jednorodzajowości towarów i podobieństwie znaków nie ma znaczenia, czy sporny znak jest używany dla konkretnych towarów.
ORZECZENIE
Znak towarowy słowno-graficzny Mikla został zarejestrowany w 2003 roku na rzecz chorzowskiej spółki o tej samej nazwie w m.in. 30. klasie nicejskiej. Sprzeciw wobec rejestracji znaku zgłosił koncern Kraft Foods, przeciwstawiając swój znak słowny Milka. Decyzją z 2006 roku Urząd Patentowy uwzględnił sprzeciw i unieważnił znak Mikla w części dotyczącej słodyczy i pieczywa cukierniczego, powołując się na art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, pod rządami której zgłoszono sporny znak. To rozstrzygnięcie utrzymał w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, podkreślając, że przy tożsamości towarów podobieństwo znaków winno być badane rygorystycznie, a Milka jest znakiem znanym i wobec tego objętym wzmocnioną ochroną.
W skardze kasacyjnej Mikla zarzuciła naruszenie wymienionych przepisów u.o z.t. i podniosła, że w zwykłych warunkach obrotu znak Milka jest powiązany z elementami graficznymi: czcionką, liliową krową, alpejskim krajobrazem. Do takiej formy znaku Milka jest przyzwyczajony odbiorca i na pewno nie pomyli jej ze słowem mikla w brązowej elipsie, a w takiej grafice został zarejestrowany znak. Mikla jest dystrybutorem słodyczy i to ona przyczyniła się do znajomości Milki w Polsce, o czym Kraft Foods wiedział. Jako dystrybutor teraz nie nakłada znaku bezpośrednio na słodycze.
NSA oddalił skargę. Zaznaczył, że do unieważnienia znaku wystarczy jedna przesłanka, a zostały spełnione trzy. Podobieństwo znaków przy jednorodzajowości towarów jest niewątpliwe. Urząd Patentowy i WSA prawidłowo uznały, że znak słowny musi zaistnieć na oznaczanym towarze, nieważne, czy z elementami zastrzeżonymi, czy nie. Mikla nie może podnosić, że Kraft Foods przeciwstawił jakiś nieokreślony znak z fioletową krową czy krajobrazem. Milka jest znakiem powszechnie znanym, podlegającym wzmocnionej ochronie. Jest także znakiem renomowanym, a art. 8 ust. 1 u.o z.t. chroni takie znaki przez niedopuszczenie do rejestracji znaku, który mógłby zaszkodzić renomie. Nie ma przy tym znaczenia, czy sporny znak jest nakładany w danym momencie na konkretne towary, czy nie - rejestracja dla danych towarów oznacza, że Mikla w każdej chwili mogłaby oznaczać nim słodycze.
Sygn. akt II GSK 251/08