Wartość transakcji z wykorzystaniem kart w I kwartale 2008 roku spadła do 66,64 mld zł z 72,15 mld zł kwartał wcześniej - poinformował NBP w raporcie.

Wartość transakcji bezgotówkowych spadła do 14,54 mld zł z 16,09 mld zł kwartał wcześniej

W pierwszym kwartale, średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wynosiła 114 zł wobec 123 zł w czwartym kwartale ub. roku, natomiast średnia liczba takich transakcji przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą wynosiła 4,6 (kwartał wcześniej 4,9).

Pod koniec I kwartału 2008 roku było w Polsce 11,9 tys. bankomatów.

TS