Rzecznik GL, Marcin Zachowicz poinformował, że zarząd spółki podpisał umowę z 17 instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy. Okres spłaty ustalono na 12,5 roku, a zabezpieczeniem jest majątek firmy. Kwota kredytu ma w 70 proc. sfinansować realizację projektu. Pozostałe 30 proc. kosztów programu stanowią środki własne spółki. Modernizacja gdańskiej rafinerii ma kosztować 5,3 mld zł.

Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos SA podkreśla, że zainteresowanie finansowaniem "Programu 10+" czyli rozbudowy gdańskiej rafinerii będącej jedną z największych w kraju inwestycji, było bardzo duże.

Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. produkcji i rozwoju GL zapewnia, że jedna trzecia programu została już zrealizowana. "Rozpoczęliśmy w sierpniu ub. roku i do czerwca br wykonaliśmy 32 proc. prac" - podkreśla. "Program 10+" ma być zakończony w 2010 roku.

W ramach "Programu 10+" powstaną nowe i zaawansowane technologicznie instalacje

Rzecznik GL zapewnia, że w ramach realizowanego w gdańskiej rafinerii "Programu 10+" powstaną nowe i zaawansowane technologicznie instalacje, które pozwolą przede wszystkim na zwiększenie zdolności przerobowych ropy naftowej o 75 proc., z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton rocznie. Nowoczesne technologie mają zapewnić wysoki poziom odsiarczania produktów ropopochodnych oraz zminimalizować wpływ na środowisko.

"Program 10+" realizowany jest we współpracy z m.in. z Shell, Technip, Uhde, Fluor i Lurgi., co ma zagwarantować GL produkcję paliw spełniających surowe wymogi UE. Pierwsze instalacje wybudowane w ramach "Programu 10+" zostaną uruchomione już w przyszłym roku.

W tym miesiącu przy realizacji "Programu 10+" pracuje blisko tysiąc pracowników z 24 firm podwykonawczych jednocześnie.

W poniedziałek odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Lotos SA. Jak powiedział Marcin Zachowicz, akcjonariusze oprócz podziału zysku i oceny Zarządu za 2007 rok, dokonają zmian w Radzie Nadzorczej. "Kończy się kadencja. W siedmioosobowej Radzie Nadzorczej GL zasiadają przedstawiciele Skarbu Państwa i państwowej spółki Nafta Polska" - dodał.