Z programu SAPARD zamrożono dotychczas 213 mln euro, a z programu PHARE - 88 mln euro na rozwój infrastruktury drogowej.

Łączna wielkość zamrożonych od lutego przez KE środków z powodu korupcji i innych nieprawidłowości w ich wykorzystywaniu w Bułgarii wynosi ok. 500 mln euro.

Bułgaria pozostaje pod specjalną obserwacją pod względem postępu w walce z korupcją i przestępczością

Bułgaria, która weszła do UE w styczniu 2007 r., pozostaje pod specjalną obserwacją pod względem postępu w walce z korupcją i przestępczością.

Kolejny raport powinien ukazać się 23 lipca. Negatywna ocena KE grozi Bułgarii całkowitym lub częściowym zamrożeniem środków z funduszy strukturalnych na rzecz jej rozwoju. Do 2013 roku Bułgaria powinna otrzymać 11,1 mld euro, w tym 6,8 mld z funduszy strukturalnych.