Początki projektu sięgają 2006 roku, kiedy Pirelli RE uzyskała prawo do zakupu gruntów zlokalizowanych w północno-zachodniej części miasta, w której w ciągu najbliższych lat spodziewane jest znaczne przyspieszenie rozwoju infrastruktury oraz uruchomienie kolejnej stacji metra.

Opcja zakupu Pirelli RE została zrealizowana w następujący sposób: Pirelli RE objęło 34 proc. udziałów, w partnerstwie z Grove International Partners mającym 51 proc. udziałów, (z którym Pirelli RE w Polsce wdraża obecnie 7 projektów deweloperskich obejmujących 4200 mieszkań) oraz z rodziną Lucchini w 15 proc.

Inwestycję w Polsce będzie realizowała Pirelli Pekao Real Estate, jedna z wiodących firm developerskich w Polsce z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, w której Pirelli RE posiada 75 proc. udziałów, a 25 proc. należy do Banku Pekao (UniCredit Group).

Zadaniem Pirelli Pekao Real Estate będzie zarządzanie aktywami w czasie trwania projektu i dostarczanie pełnego zakresu specjalistycznych usług związanych z nieruchomościami. Planowana współpraca spółki z władzami miasta ma zagwarantować, że w wyniku projektu, realizowanego przez jedną z najbardziej prestiżowych pracowni architektonicznych w Polsce, powstanie optymalna przestrzeń miejska, wpisująca się w obecnie tworzony plan zagospodarowania przestrzennego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekologicznych.

W ramach inwestycji, uwzględniającej filozofię tworzenia nowoczesnej i komfortowej przestrzeni miejskiej, powstanie 8 400 mieszkań, zbudowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i oferowanych po atrakcyjnych cenach.

Ponadto, Pirelli RE podpisało umowy, na mocy których, po spełnieniu określonych warunków, w ciągu najbliższych dwóch lat projekt będzie mógł być rozszerzony
o sąsiadujące tereny o powierzchni 1,7 miliona m2. Transakcja ta pozwoli na zwiększenie powierzchni mieszkalnej o kolejne potencjalne 2 miliony m2. W ten sposób powstałaby jedna z największych inicjatyw na rynku nieruchomości w Europie.

Dzięki partnerstwu z Grove International Partners, w wyniku którego powstanie kompleks 12 600 mieszkań, wielkość powierzchni mieszkalnej w Polsce wzrośnie o około 1,2 miliona m2.

T.B.