Ponad 40 proc. mieszkańców Unii Europejskiej chce kupować przez internet towary z innych krajów - poinformowała dziś na konferencji komisarz UE ds. ochrony konsumentów Meglena Kunewa.

Dodała, że obecnie kupuje w ten sposób tylko 6 proc. obywateli UE.

Kunewa mówiła o barierach prawno-konsumenckich na unijnym rynku. Zapowiedziała, że Komisja Europejska planuje co roku przeprowadzać badania w zakresie konkurencyjności rynków europejskich. Jej zdaniem to pozwoli na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk konsumenckich w UE.

Komisarz wyjaśniła, że badania będą porównywały ceny towarów i usług (m.in. telekomunikacyjnych) w krajach europejskich.

Reklama

"Zamierzamy przygotować przewodnik nieuczciwych praktyk stosowanych wobec konsumentów" - zapowiedziała. Według niej, najwięcej skarg napływa od konsumentów z nowych krajów UE.

Kunewa zwróciła uwagę, że udział konsumpcji w PKB Unii Europejskiej wynosi 58 proc. Dla porównania w USA wynosi 70 proc. Jej zdaniem, udział ten może się jeszcze powiększyć.

Obecna na konferencji prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel powiedziała, że cele Urzędu i KE w zakresie konkurencji i ochrony konsumentów są zbieżne.

Od stycznia do czerwca br. UOKiK wszczął 800 postępowań ws. łamania praw konsumentów i naruszania zasad konkurencji

"W zakresie ochrony konkurencji już od 2004 roku działamy w ramach europejskiej sieci konkurencji i widzimy tego pozytywne efekty - podkreśliła Krasnodębska-Tomkiel.

Obecnie UOKiK prowadzi współfinansowany przez Komisję Europejską projekt dotyczący bezpieczeństwa placów zabaw. "To nasza polska inicjatywa, którą zainteresowaliśmy dużą grupę państw europejskich. Aktualnie prowadzone są w nich kontrole dziecięcych placów zabaw" - powiedziała.

Od stycznia do czerwca br. Urząd wszczął 800 postępowań w sprawie łamania praw konsumentów i naruszania zasad konkurencji.