Najlepiej na rynku radzili sobie producenci papieru metali i wyrobów chemicznych. W tych działach produkcji nastąpił dynamiczny przyrost nowych zamówień. Z kolei producenci wyrobów włókienniczych, wyrobów z drewna, odzieży i mebli sygnalizują ograniczenie zapotrzebowania na ich wyroby.

Dodatkowym czynnikiem pokazującym pewne osłabienie koniunktury mogą być sygnały od przedsiębiorców o większych niż przed miesiącem trudnościach przy regulowaniu swoich zobowiązań finansowych. Tu również największe opóźnienia w tym zakresie mają małe i średnie przedsiębiorstwa.

GUS przewiduje, że w najbliższych miesiącach dynamika wzrostu zamówień będzie spadać, a najlepiej w tej sytuacji będą radzić sobie największe przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób.

Prognozy wskazują na wzrost produkcji

Prognozy wskazują na wzrost produkcji, choć wolniejszy niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu.

Przedsiębiorcy przewidują, że w najbliższym czasie ceny wyrobów gotowych mogą rosnąć nieco szybciej niż prognozowano w maju. Najbardziej znaczący wzrost cen swoich wyrobów przewidują producenci metali, artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych i sprzętu transportowego. Za to możemy liczyć na niższe ceny sprzętu i urządzeń rtv oraz - w mniejszym stopniu - wyrobów włókienniczych.