Jak podał resort skarbu dziś w komunikacie, "strony uzgodniły, iż obecnie, reprezentujące ich banki inwestycyjne mogą prowadzić rozmowy, nie mające statusu negocjacji". Rozmowy toczyć się będą niezależnie od procedur międzynarodowego arbitrażu.

15 lutego br. MSP zawarło porozumienie z Eureko w sprawie ugody z PZU. Do końca czerwca br. ugoda miała zostać wynegocjowana i przyjęta przez polski rząd i władze Eureko, a na początku lipca br. miała być skierowana do zatwierdzenia przez polski sąd. Resort zakładał, że przewidywany termin zawarcia ugody to wrzesień- październik br.

"W związku z faktem, iż Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Eureko B.V., w przewidzianym w Memorandum Negocjacyjnym z dnia 15 lutego 2008 r. terminie, nie osiągnęli porozumienia w sprawie ugodowego zakończenia sporu powstałego na tle umowy sprzedaży akcji PZU SA z 5 listopada 1999 r., negocjacje pomiędzy stronami zakończyły się" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu br. resort podał, że Lehman Brothers, jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, będzie doradzał ministrowi skarbu w sporze z Eureko w sprawie prywatyzacji PZU.

Konflikt ws. PZU zaczął się niedługo po sprzedaży 30-proc. pakietu akcji PZU w listopadzie 1999 r.

Resort skarbu ma do rozwiązania wieloletni konflikt z Eureko, dotyczący realizacji umowy prywatyzacyjnej PZU z 1999 r., m.in. w kwestii giełdowego debiutu i kupna kolejnego pakietu 21 proc. akcji ubezpieczyciela.

Konflikt w sprawie PZU zaczął się niedługo po sprzedaży 30-proc. pakietu akcji PZU w listopadzie 1999 r. (wówczas na rzecz BIG Banku Gdańskiego i Eureko), gdy polski rząd zdecydował, że utrzyma kontrolę nad PZU.

Postępowanie polskiego rządu Eureko zaskarżyło do Trybunału Arbitrażowego w Londynie. W sierpniu 2005 r. Trybunał uznał, że Polska naruszyła polsko-holenderską umowę o wzajemnej ochronie inwestycji. Następną częścią arbitrażu jest kwestia odszkodowania dla Eureko, które domaga się 35,6 mld zł oraz odsetek. Łączna kwota może więc przekroczyć 40 mld zł.

Do Skarbu Państwa należy 55,09 proc. akcji PZU, a do Eureko - 33 proc. minus jedna akcja. Pozostali akcjonariusze mają 12,8 proc. akcji PZU.