Według ustawy, Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem Poczty. Nowa spółka, która powstanie w wyniku komercjalizacji, przejmie prawa i zobowiązania dawnej Poczty Polskiej. Będzie ona mogła używać wyrazu "poczta" w nazwie oraz posługiwać się zastrzeżonym znakiem towarowym.

Obowiązek przeprowadzenia komercjalizacji ma spoczywać na ministrze właściwym do spraw łączności (minister infrastruktury - red.). Komercjalizacja ma zostać przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Reprezentantem Skarbu Państwa będzie minister skarbu, choć rząd proponował, by był to minister do spraw łączności

Rada nadzorcza spółki będzie liczyła 5 osób, powoływanych przez walne zgromadzenie spośród osób wskazanych przez ministrów: do spraw łączności, Skarbu Państwa oraz finansów publicznych. Pracowników spółki w radzie nadzorczej będą reprezentować dwie osoby.

Wiceminister infrastruktury Maciej Jankowski zapowiedział w środę w Sejmie, że komercjalizacja jest etapem wiodącym do częściowej prywatyzacji Poczty Polskiej.

"W dalszym ciągu przewidujemy utrzymanie pakietu kontrolnego przez Skarb Państwa, natomiast chcemy, żeby była to spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, z czym zresztą wiąże się wykorzystanie przez pracowników uprawnienia do przydziału darmowych akcji" - mówił Jankowski.

Według stanu na koniec ubiegłego roku, w Poczcie Polskiej pracowało około 101 tys. osób, w tym ok. 26 tys. listonoszy

Firma ma ponad 8,5 tys. placówek. Przychody za rok 2007 wyniosły ponad 6,6 mld zł, a zysk brutto ponad 125 mln zł. Zysk netto sięgnął około 61 mln zł.

Poczta Polska jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1992 roku; wówczas podzielono przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon na Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.