Wartość przypływu do Kazachstanu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w przeciągu ostatnich dziesięciu lat wyniosła ponad 55 mld dol. W Kazachstanie bardzo intensywnie rozwija się przemysł naftowy i gazowy, metalurgia, przemysł chemiczny, transport budownictwo, rolnictwo.

Ulgi i granty dla inwestorów

W Kazachstanie istnieją dwa rodzaje ulg - inwestycyjne preferencje podatkowe i państwowe granty naturalne. Ulgi są określane dla każdego inwestora indywidualnie, ważna jest przy tym wysokość realizowanego kontraktu. Granty mogą być udzielane bądź w postaci środków trwałych (budynki, maszyny, urządzenia), bądź tzw. materialnych aktywów (np. prawo do używania ziemi, nieruchomości), jak również w postaci zapasów przemysłowych (np. paliw, surowców itp.).

Specjalna strefa w stolicy

W Kazachstanie istnieje Specjalna Strefa Gospodarcza, która działa na terenie nowej stolicy Astany. Stolica została przeniesiona do tego miasta z Ałma Aty dziesięć lat temu.

Astana jest miastem niemal w całości zbudowanym od podstaw, a inwestycje zagraniczne sięgają tam setek milionów dolarów. Usytuowanie wolnej strefy w stolicy ma na celu przyciągnięcie jeszcze większej liczby inwestorów. SSG działa na podobnych zasadach jak strefy w innych krajach, jej powierzchnia wynosi ponad 1052,6 ha (obwód - 37 km).

Polskie towary - dobra marka

Polskich towarów jest w Kazachstanie ciągle za mało, tymczasem cieszą się one dobrą marką. Powodzenie mają zwłaszcza meble, środki farmaceutyczne, kosmetyki, artykuły chemii gospodarczej, maszyny górnicze i rolnicze oraz wiele innych towarów. Przykładowo polskie produkty farmaceutyczne mają aż 8-proc. udział w kazachstańskim rynku.

UZNANIE DLA GOSPODARKI

W uznaniu dokonywanych w Kazachstanie jakościowych przekształceń gospodarczych i liberalizacji rynku decyzją Rady Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych przyznano temu krajowi status państwa z gospodarką rynkową. Kazachstan uzyskał ten status wcześniej niż Rosja.