Od 26 czerwca referencyjna wyniesie 6,00%, natomiast stopa redyskonta weksli - 6,25%, stopa lombardowa - 7,50%, a stopa oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej przez NBP od banków - 4,50%.

Dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów zgodnie oczekiwało podwyżki stóp procentowych podczas czerwcowego posiedzenia RPP.

RPP podwyższała stopy procentowe o 25 pb w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2007 roku oraz w styczniu, lutym i marcu 2008.

Rynek nie zareagował na decyzję RPP

Dziś po południu indeks WIG 20 utrzymuje się na niewielkim plusie. Rynek nie zareagował na podwyższenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Analitycy oceniają, że pod koniec sesji możliwe są nawet spadki.

"Dziś może powtórzyć się scenariusz, według którego pod koniec dnia przeważą spadki" – powiedział analityk rynku akcji Wrocławskiego Domu Maklerskiego Piotr Miednik. Zaznaczył, że w dłuższej perspektywie czasu spodziewa się stabilizacji albo spadków.

"Mieliśmy dziś moment wybicia na WIG 20, który jednak nie był kontynuowany" – ocenił analityk. Zwrócił uwagę na niskie obroty na rynku akcji.

Miednik: Ta decyzja była spodziewana i dlatego nie miała wpływu na rynek

Według niego, większy wpływ na kursy może mieć komunikat po posiedzeniu RPP, który zostanie przedstawiony ok. godz. 16:00. Wpływ na sytuację mogą mieć też dane makroekonomiczne z USA (zamówienia na dobre trwałe), raport jest spodziewany o godz. 14:30.

Z akcji spółek z indeksu WIG 20 na uwagę zasługuje Asseco Poland, które szybko odrabia straty z ostatnich dni. Ok. godz. 13:30 walory spółki drożały o prawie 3%.

O godzinie 13:30 indeks WIG 20 wzrósł o 0,20% do 2 642,58 pkt. Obroty na rynku akcji wyniosły nieco ponad 360 mln zł.