"Z uwagi na alarmujące prognozy spadku wpływów z abonamentu, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła przerwać posiedzenie w celu skonsultowania proponowanego podziału środków ze spółkami publicznego radia i telewizji" - napisano we wtorkowym komunikacie KRRiT.

Według wyliczeń Krajowej Rady przyszłoroczne wpływy z abonamentu będą niższe o 235 mln zł (w stosunku do prognozy).

"Spadek wpływów z abonamentu dla telewizji publicznej może w tej sytuacji osiągnąć ponad 40 proc."

"Spadek wpływów z abonamentu dla telewizji publicznej może w tej sytuacji osiągnąć ponad 40 proc." - alarmuje Rada dodając, że dane te nie uwzględniają skutków przyjęcia nowelizacji ustawy abonamentowej, która poszerza krąg zwolnionych z opłacania abonamentu (m.in. o emerytów i rencistów).

W ubiegłym roku KRRiT wraz z Polskim Radiem i TVP wydały wspólne oświadczenie, w którym podkreślają, że "pogłębiający się spadek wpływów z abonamentu stawia nadawców publicznych w dramatycznej sytuacji, zagrażając szczególnie dalszemu istnieniu Polskiego Radia, zwłaszcza jego ośrodków regionalnych".

"Wobec coraz bardziej realnej groźby marginalizacji lub wręcz całkowitego unicestwienia, nadawcy publiczni oświadczają, iż podejmą wszelkie przewidziane prawem kroki w obronie swojej misji. O ustalenie odpowiedzialności prawnej za nieuchronną likwidację radiofonii publicznej w Polsce zwrócą się m.in. do odpowiednich instytucji Unii Europejskiej" - zapowiadają we wspólnym oświadczeniu instytucje.

Według szacunków Krajowej Rady w 2008 r. wpływy z abonamentu wyniosą 740 mln zł zamiast zakładanych 891 mln (spadek o 17 proc.). Prognoza na 2009 r. zakłada spadek o kolejne 11,4 proc., do 656 mln zł, bez uwzględnienia skutków noweli abonamentowej.