"Biorąc pod uwagę zapisy (...), które nie przewidują nadania statusu metropolii żadnej jednostce samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego, zwracamy się do pana premiera o uwzględnienie Kielc i 10 gmin wchodzących w skład kieleckiego obszaru metropolitarnego jako metropolii" - napisali do premiera Donalda Tuska świętokrzyscy parlamentarzyści PiS w liście udostępnionym we wtorek PAP.

Rządowy projekt ustawy o rozwoju miast i obszarów metropolitarnych przewiduje utworzenie 12 metropolii od stycznia 2010 roku.

Zgodnie z projektem, metropoliami mają być aglomeracje: stołeczna, śląska, łódzka, krakowska, poznańska, wrocławska oraz Trójmiasto, Bydgoszcz z Toruniem, Szczecin, Białystok, Lublin i Rzeszów. Celem jest umożliwienie dużym obszarom miejskim lepszego rozwoju i sprawniejszego zarządzania. Chodzi m.in. o planowanie strategiczne dla danego obszaru, transport publiczny, komunikację oraz ochronę środowiska.

"Region świętokrzyski, stanowiący ważny punkt na mapie gospodarczej Polski (m.in. zagłębie budowlane i materiałów do budowy dróg oraz ważny ośrodek targowy) nie może się rozwijać bez posiadania silnego centrum, jakim są Kielce i kielecki obszar metropolitarny" - podkreślili autorzy apelu, pod którym podpisał się m.in. szef klubu PiS Przemysław Gosiewski.

Z podobnym apelem wystąpił wcześniej do rządu i parlamentu zarząd województwa świętokrzyskiego. Przeciwko projektowi ustawy zakładającej powstanie 12 metropolii wypowiedział się w Kielcach także m.in. zjazd wojewódzki PSL i świętokrzyscy politycy SLD.

Wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba zgłosiła propozycję poprawki do projektu. Jej zdaniem w ustawie należy ująć albo siedem metropolii o znaczeniu europejskim i krajowym albo 16 metropolii pokrywających się z podziałem terytorialnym kraju.