Tak wysokich dotacji dla przedsiębiorców z funduszy unijnych jeszcze nie było. Do Ministerstwa Gospodarki został złożony wniosek o udzielenie unijnego wsparcia na kwotę ponad 150 mln zł. Natomiast wartość inwestycji przekracza 1,5 mld zł.

- Może to być największa dotacja dla pojedynczego przedsiębiorcy w historii funduszy unijnych w Polsce - mówi Danuta Jabłońska, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z naszych informacji wynika, że wniosek o dotacje złożyła firma doradcza Accreo Taxand. Będzie to inwestycja typu green field, realizowana przez inwestora zagranicznego.

- Ze względu na tajemnicę handlową nie udzielamy żadnych informacji o projekcie - mówi Michał Gwizda, partner w Accreo Taxand.

Pod względem wielkości będzie to jedna z większych inwestycji zagranicznych, które trafiły w ostatnich latach do Polski. Dla porównania Mercedes, który w ubiegłym tygodniu wybrał na lokalizację swojej nowej fabryki Węgry, chce zainwestować w nią 800 mln euro (ok. 2,7 mld zł) i stworzyć 2,5 tys. nowych miejsc pracy. Natomiast 150 mln zł unijnej dotacji to więcej, niż polski rząd obiecywał wsparcia niemieckiemu koncernowi motoryzacyjnemu (130 mln zł).

Łącznie do resortu gospodarki trafiły dwa wnioski o megadotacje. Inwestorzy chcą dostać ponad 260 mln zł, a wartość planowanych przez nich przedsięwzięć to blisko 2,5 mld zł. Może to być początek serii wielkich inwestycji. Szczególnie, że kolejne inwestycje są już przygotowywane.

- Nie złożyliśmy żadnego wniosku o dotacje, ale pracujemy nad kilkoma projektami - mówi Beata Tylman z Zespołu dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte.

Podobne głosy można usłyszeć także w pozostałych czołowych firmach konsultingowych.

- Nie wiadomo, czy wnioski o dotacje zostaną złożone w tym roku. Przygotowanie tych inwestycji trwa długo, często ponad rok. Kluczowe decyzje są podejmowane przez zarządy międzynarodowych grup kapitałowych - dodaje Beata Tylman.

- Od początku było wiadomo, że będzie chodziło o duże pieniądze. Unijne granty mają zachęcać zagraniczne firmy do inwestowania w Polsce. Szczególnie, że lokalizacja w specjalnych strefach ekonomicznych nie zawsze jest wystarczającym argumentem - ocenia Marzena Chmielewska z PKPP Lewiatan.

SZERSZA PERSPEKTYWA - RYNEK

Do 2015 roku Ministerstwo Gospodarki w ramach Działania 4.5 w programie Innowacyjna Gospodarka ma dla inwestorów ponad 1 mld euro. Resort na ten rok przeznaczył dla nich 200 mln euro, z czego 25 proc. ma trafić do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach Działania 4.5 są wspierane dwa typy inwestycji: duże inwestycje innowacyjne warte ponad 160 mln zł i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy oraz inwestycje w centra usług wspólnych lub IT.