Poprawę koniunktury sygnalizuje 28 proc. badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie - 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 30 proc. i 10 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Przedsiębiorcy sygnalizują wzrost bieżącego portfela zamówień, choć wolniejszy niż w ubiegłym miesiącu. Dotyczy to krajowego portfela zamówień; zagraniczny portfel zamówień ulega niewielkiemu zmniejszeniu. Bieżąca produkcja rośnie wolniej niż przed miesiącem. Na najbliższe trzy miesiące przewiduje się niewielkie spowolnienie wzrostu zarówno portfela zamówień jak i produkcji" - napisano w raporcie.

Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego

Stan zapasów wyrobów gotowych jest uznawany przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego.

Mimo zmniejszenia opóźnień w ściąganiu należności od kontrahentów, przedsiębiorcy odczuwają nieco większe niż przed miesiącem trudności w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do formułowanych w maju.

Z badań wynika, ze możliwy jest nieznaczny spadek zatrudnienia. Przewidywany jest nieco szybszy niż prognozowano w ubiegłym miesiącu wzrost cen wyrobów gotowych.