Nowe przepisy zwiększają limit obszaru tych stref z 12 do 20 tys. ha.

Oznacza to, że łączna powierzchnia wszystkich SSE może wynosić do 20 tys. ha. W ramach dotychczasowego limitu pozostało już niewiele miejsca do wykorzystania.

Specjalną strefę ekonomiczną ustanawia Rada Ministrów

Specjalną strefę ekonomiczną ustanawia Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z nowelizacją, wniosek ten ma być opiniowany przez zarząd województwa, a nie jak dotychczas przez wojewodę.

Nowe przepisy wejdą w życie 30 dni od ogłoszenia ustawy.

Jak podało pod koniec maja Centrum Informacyjne Rządu, w specjalnych strefach ekonomicznych utworzono w 2007 r. 36 tys. miejsc pracy i zainwestowano 10 mld zł.