Po pierwsze: należy uważać, by nasz kod PIN nie dostał się w ręce osób niepowołanych. Podobnie należy chronić numer karty kredytowej i dane zawarte na karcie. Mogą być one wykorzystane przez osoby niepowołane do dokonywania transakcji w internecie na nasze konto.

Po drugie: należy chronić samą kartę. Jeśli nie nosimy jej przy sobie, powinniśmy wiedzieć, gdzie się znajduje - tak, by szybko zauważyć jej ewentualne zniknięcie.

Po trzecie: dokonując transakcji w sklepie, nigdy nie powinniśmy tracić naszej karty z oczu. Jeśli sprzedawca mówi, że terminal znajduje się na zapleczu, to należy iść tam z nim. To niewiele kosztuje, a zabezpiecza nas przed oszustwami, których mógłby dopuścić się nieuczciwy sprzedawca.

Po czwarte: jeśli karta zginie lub zostanie skradziona, należy natychmiast ją zastrzec. Banki - wystawcy kart - przejmują bowiem na siebie odpowiedzialność za transakcje dokonane skradzioną kartą od momentu zastrzeżenia. Za straty, które nastąpiły przed zastrzeżeniem, posiadacz karty odpowiada do kwoty o równowartości 150 euro.

Jeśli będziemy postępować zgodnie z tymi zasadami, możemy bez obaw korzystać z kart płatniczych i cieszyć się wszystkimi ich zaletami.