W porównaniu z pomiarem z maja 2008 roku oznacza to wzrost o 0,1 pkt. proc.

Bankowcy przewidują, że kurs dolara na koniec tego roku wyniesie 2,26 zł (o 6 groszy mniej niż oczekiwano w maju), a euro wyniesie 3,42 zł (o 4 groszy więcej niż oczekiwano w maju).