Jedną z przyczyn wzrostu zainteresowania odpowiedzialnością społeczną wśród przedsiębiorców jest spojrzenie na ten temat z perspektywy czynników wpływających na relacje inwestorskie. Dobrze zarządzana i przejrzysta firma, komunikując się dobrze ze swoimi akcjonariuszami, dba jednocześnie o relacje z klientami, pracownikami i dostawcami oraz środowisko naturalne. Wpływa to bezpośrednio na obniżenie ryzyka prawnego, operacyjnego i rynkowego. Odpowiedzialny biznes już dawno przestał być jedynie działalnością promocyjną firmy i jako współczesna filozofia prowadzenia biznesu obecnie postrzegany jest jako długoterminowa inwestycja w podniesienie wartości organizacji.

Potwierdzeniem tego sposobu myślenia jest dynamiczny rozwój inwestycji odpowiedzialnych społecznie (SRI - Socially Responsible Investing). Opisują one strategie inwestycyjne maksymalizujące zarówno zyski społeczne, jak i finansowe firmy. Tego typu strategia preferuje praktyki korporacyjne, które są przyjazne środowisku, wspierają rozwój pracowników oraz dbają o jakość i bezpieczeństwo produktów i usług. W niektórych przypadkach wiąże się to nawet z unikaniem zaangażowania w przemysł alkoholowy, tytoniowy, hazard oraz branżę zbrojeniową.

Ponieważ wielu inwestorów jest bardziej skłonnych zaufać firmom ze strategią opartą na systemie wartości, która preferuje zrównoważony rozwój nad krótkoterminowe i ryzykowne zyski, na świecie powstaje coraz więcej indeksów ułatwiających tego typu wybory. Najbardziej znanymi są z pewnością istniejące od 1999 roku Dow Jones Sustainability Indexes oraz FTSE4Good. Są one doskonałym narzędziem dla menedżerów funduszy SRI do tworzenia nowych produktów odpowiedzialnego inwestowania oraz porównywania wyników spółek.

Oczywiscie zawsze powstaje pytanie, jaka jest skala tego typu działań i realne wyniki. Szacuje się, że tylko w Stanach Zjednoczonych udział tego typu inwestycji wynosi ponad 2,7 biliona dolarów, co stanowi ponad 10 proc. całego rynku. W Europie wartość ta wzrosła z poziomu 1 bln euro w 2005 do 1,6 bln euro w 2007 roku. Raport banku inwestycyjnego Goldman Sachs opublikowny w zeszłym roku (Green is Gold) wskazał, że korporacje będące liderami społecznej odpowiedzialności mają lepsze wyniki giełdowe średnio aż o 25 proc. (na próbie 120 firm). Wyniki tego badania przekonały bank do ogłoszenia specjalnej listy zrównoważonego rozwoju (GS SUSTAIN), na której już na samym początku znalazły się 44 spółki z różnych branż.

Można się spierać, czy wpływ odpowiedzialnego biznesu na wyniki firmy jest niedowartościowany czy przeszacowany. Mimo iż nadal jest postrzegany przez wiele firm z pewnym dystansem, to coraz trudniej go nie zauważyć.