Urząd Zamówień Publicznych proponuje obniżenie wpisu od odwołań. Przygotował projekt zmian rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 2007 roku w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz.U. nr 128, poz. 886).

W dostawach i usługach o wartości mniejszej niż unijne (odpowiednio 133/206 tys. euro w zależności od zamawiającego) wysokość wpisu wyniesie 7,5 tys. zł, natomiast od wartości unijnych - 15 tys. zł. Przy dużych robotach budowlanych (od 5,15 mln euro) wpis wyniesie 20 tys. zł, a przy mniejszych - 10 tys. zł. Teraz wpis wynosił 40 tys. zł (roboty budowlane powyżej wartości unijnych) i 20 tys. zł (dostawy, usługi oraz roboty budowlane poniżej wartości unijnych). Realne koszty postępowania dochodziły do 4 tys. zł.

- Jeśli w typowej sprawie wpis wynosi 20 tys. zł, a zasądzane koszty dla Krajowej Izby Odwoławczej to zaledwie ok. 4,5 tys. zł, to w praktyce dochodzi do kredytowania instytucji państwowej przez przedsiębiorców - ocenia Piotr Trębicki, radca prawny w Kancelarii Gessel. Według niego wysokie stawki miały pełnić rolę straszaka.

Różnica między wpisem a wysokością realnych kosztów postępowania odwoławczego była zwracana, ale dla małych firm była realną barierą korzystania z odwołań.