Dziś w południe wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik spotkał się z przedstawicielami obu stoczni.

"Oczekiwanie Komisji Europejskiej jest bardzo stanowcze. Zakłada ono, aby 15 lipca lub kilka dni później, były podpisane umowy prywatyzacyjne obu stoczni. Jeżeli Polska nie wypełni tego zobowiązania, Komisja Europejska wyda decyzję o zwrocie pomocy publicznej" - powiedział Adamski.

Przewodniczący poinformował, że na dzisiejszym spotkaniu w MSP, Gawlik przekazał związkowcom informację nt. piątkowych rozmów ministra skarbu Aleksandra Grada z Komisją Europejską.

"Do 26 czerwca Polska musi przedstawić programy restrukturyzacyjne dla obu stoczni, firmowane również przez inwestorów" - powiedział Adamski.

Resort skarbu zapewnił, że prowadzi końcowe ustalenia z inwestorami zainteresowanymi zakupem stoczni Szczecin i Gdynia

Resort skarbu zapewnił związkowców, że prowadzi końcowe ustalenia z inwestorami zainteresowanymi zakupem stoczni Szczecin i Gdynia. "Można mówić nawet o wstępnych porozumieniach" - dodał.

"W przypadku stoczni Szczecin, resort skarbu ma potwierdzenie, że dwie firmy (polska i zagraniczna) przygotowują plany restrukturyzacyjne" - powiedział Adamski. Dodał, że chodzi o firmę z Pomorza Mostostal Chojnice (produkującą konstrukcje stalowe) oraz o norweską stocznię ULSTEIN VERFT AS.

"Jeśli chodzi o stocznię Gdynia, resort skarbu wymienia ukraińskiego inwestora ISD, który jest już właścicielem stoczni Gdańsk" - dodał.

Przewodniczący "Solidarności 80" Stoczni Szczecińskiej Nowa Jacek Kantor powiedział, że resort skarbu bierze pod uwagę tylko tych inwestorów, którzy deklarują przygotowanie programów restrukturyzacyjnych stoczni do 26 czerwca.

Kantor wyjaśnił, że wiceminister skarbu wymienił dziś trzech inwestorów zainteresowanych zakupem stoczni Szczecin (Mostostal Chojnice, ULSTEIN VERFT AS oraz polską firmę, której nazwy nie ujawnił).

Adamski poinformował, że w piątek KE przedstawiła ministrowi skarbu wskaźniki kwotowe określające poziom produkcji obu stoczni, kwestie dotyczące dokapitalizowania zakładów przez Skarb Państwa oraz udział kapitału własnego inwestora w stocznie.

Dziś minister skarbu Aleksander Grad mówił o ogromnym zainteresowaniu inwestorów polskimi stoczniami w stosunku do tego, co było w ubiegłym roku.

Jego zdaniem, inwestorzy powinni "zoptymalizować swoje programy restrukturyzacyjne" tak, aby proces ten odbył się jak najmniejszym kosztem, m.in. dla pracowników obu zakładów.

Rzecznik MSP Maciej Wewiór poinformował dziś, że minister skarbu Aleksander Grad spotka się w piątek w Szczecinie i Gdyni ze związkowcami obu stoczni - ma z nimi rozmawiać o prywatyzacji obu zakładów.