Według jego środowego oświadczenia, przesłanego PAP, "atak na Wałęsę przeprowadzony jest w imię tzw. prawdy historycznej metodą lustracji, która skompromitowała się, i która kompromituje Polaków".

Zdaniem Goliszewskiego, "prawdę trzeba ujawniać; ale prawdę rzetelnie udokumentowaną". "Tymczasem niweczymy znowu symbol Polski - by nie użyć sformułowania "towar eksportowy" - w imię nie do końca sprawdzonych dokumentów, przygotowanych przez zawodowych manipulatorów z byłej SB" - oświadczył.

Według Goliszewskiego, "gdyby nawet potwierdziły się kiedyś zarzuty w stosunku do b. prezydenta, w co osobiście nie wierzę, to praca jaką wykonał dla Polski Lech Wałęsa całkowicie zaciera wszystkie jego błędy". Dodał, że "nie widzą tego jego polityczni adwersarze, którzy rozpętują burzę, przerywając z takim trudem budowany dialog społeczny, zniechęcając obywateli do własnego państwa i elit politycznych oraz polskich i zagranicznych inwestorów do pokładania wiary w profesjonalizm Polaków".