Rusza największa w Polsce operacja podpisywania wstępnych umów o przyznanie unijnych dotacji. Zostaną one zawarte z beneficjentami, którzy za pomocą środków z UE chcą zbudować nowe drogi, linie kolejowe, lotniska, oczyszczalnie ścieków, spalarnie śmieci. Łączna wartość projektów to 146 mld zł, z czego z funduszy unijnych ma pochodzić 89 mld zł.

Wstępne umowy są zawierane dla tych inwestycji, które znalazły się na listach projektów kluczowych dla programów operacyjnych. Do tej pory podpisano 109 takich umów. Świadczy o tym choćby wartość zawartych kontraktów, któ- ra wynosi niecałe 12 mld zł. W tyle pozostawał największy polski program operacyjny - Infrastruktura i Środowiska, w którym zawarto do tej pory osiem umów na 215 przewidzianych. Stało się to jeszcze w 2007 roku i przez ostatnie miesiące w tym zakresie nic się nie działo.

- Możliwe, że jeszcze w czerwcu podpiszemy pierwsze wstępne umowy z naszymi beneficjentami - mówi GP Anna Siejka, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Jako pierwsze - inwestycje lotnicze oraz morskie.

- W przypadku autostrad i linii kolejowych czekamy aż drogowcy i PKP zakończą przegląd swoich inwestycji pod kątem przepisów ochrony środowiska. Mają to zrobić do końca miesiąca - mówi dyrektor CUPT.

W obszarze inwestycji ekologicznych podpisywanie umów wstępnych już się rozpoczęło. Wstępne umowy zostaną zawarte także z tymi beneficjentami, których projekty są rezerwowe i czekają na zwolnienie się unijnych środków. Taka umowa pozwala na sfinansowanie z funduszy unijnych kosztów przygotowania dokumentacji inwestycji.

164,8 mld zł wartość projektów w programach Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej

109 umów wstępnych podpisano do tej pory