Bank podał, iż kupił 100 proc. udziałów w holenderskiej spółce HoldCo 77, do której UniCredit wniósł 65,9 proc. akcji Banku BPH. GE Money kupi także udziały w BPH TFI od CABET Holding, spółki zależnej Bank Austria Creditanstalt.

GE Money jest właścicielem dwóch banków w Polsce - GE Money Banku i Banku BPH. Razem dysponują siecią 312 oddziałów. Oba banki połączą się, co powinno nastąpić w pierwszej połowie 2009 roku.

GE Money Bank i Bank BPH przed połączeniem mogą rozpocząć oferowanie usług klientom obydwu banków nawzajem

Do czasu przeprowadzenia fuzji GE Money Bank i Bank BPH będą działać jako osobne podmioty, jednak jeszcze przed połączeniem mogą rozpocząć oferowanie usług klientom obydwu banków nawzajem (cross-sell). W planach na najbliższe miesiące jest oferowanie kont osobistych Banku BPH w oddziałach GE Money Banku oraz kredytów gotówkowych GE Money Banku w oddziałach Banku BPH.

GE Money poinformował, iż w najbliższych latach planuje otworzyć 220 nowych placówek, tak by w 2010 roku sieć liczyła około 530 oddziałów bankowości detalicznej, oferujących usługi finansowe klientom indywidualnym oraz firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. GE Money planuje także rozwój sieci centrów obsługi klienta korporacyjnego.

GE Money planuje zainwestować w tym roku w Polsce 50 mln USD

GE Money planuje zainwestować w tym roku w Polsce 50 mln USD, co stanowi jedną czwartą budżetu na rozwój w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Środki te przeznaczy głównie na poszerzenie sieci dystrybucji i rozwój nowych produktów. Dalsze inwestycje wynikające za strategii GE Money w Polsce sięgną w najbliższych latach około 150 mln USD.

Komisja Nadzoru Finansowego na początku czerwca wydała zgodę dla General Electric Company na wykonywanie, poprzez GE Money Bank SA i HoldCo 77 BV, prawa z ponad 66 proc., jednak nie więcej niż 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH. Wcześniej GE otrzymał m.in. zgodę na tę transakcję od Komisji Europejskiej.

W sierpniu 2007 roku GE Money podpisało z włoskim UniCredit porozumienie w sprawie zakupu części BPH, która nie została przejęta przez Pekao.