Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Mariusz Swora zatwierdził nową taryfę, zgodnie z wnioskiem RWE Stoen z 9 czerwca. Nowe ceny będą obowiązywały do końca 2008 r. Od początku przyszłego roku ceny energii mają się kształtować swobodnie. W ocenie prezesa nie spowoduje to niekontrolowanego wzrostu cen energii.

Jarzębska zaznaczyła, że decyzja prezesa URE oznacza wyłącznie zmianę podstawy naliczania cen. Zaznaczyła, że zmiana cen spowodowana jest wyższymi cenami hurtowymi energii elektrycznej, na co RWE Stoen nie ma wpływu. "Klientom RWE Stoen spoza Warszawy oferujemy ceny zgodne z ofertą ogólnopolską niepodlegającą akceptacji URE" - zaznaczyła Jarzębska.

Według Prezesa URE w wyniku podwyżki dla Warszawy, wzrost cen energii w zależności od grupy taryfowej wyniesie od 1 zł do 6 zł miesięcznie. Swora przypomniał, że skala podwyżki jest podobna jak, w zatwierdzonych wcześniej i obowiązujących od maja, planach taryfowych innych firm w kraju. Obowiązywanie tych taryf również kończy się 31 grudnia 2008.