PENKON (wskaźnik klimatu konsumenckiego) spadł o 5,2 pkt i osiągnął wartość 4,4 pkt.

Wskaźnik optymizmu gospodarstw domowych (OGD) spadł o 4,2 pkt do 1,6 pkt.

Wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) spadł o 6,2 pkt do 6,8 pkt.

"W czerwcu osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 30,7 proc. społeczeństwa. 69,3 proc. Polaków natomiast pozytywnie odbiera sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani)" - wynika z badania nastrojów.

59 proc. Polaków nie przewiduje większych zmian w kondycji finansowej własnego gospodarstwa w ciągu najbliższego roku. 24 proc. badanych, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż w maju - spodziewa się poprawy sytuacji własnego gospodarstwa domowego, a 17 proc. oczekuje zmian na gorsze.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 6 - 13 czerwca 2008 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków.