W tej chwili pracuje zespół doradców pod kierownictwem Pricewater's Coopers i ING Security, który przygotowuje strategię prywatyzacji i wszelkie dokumenty potrzebne do stworzenia prospektu.

W pracach przygotowawczych bierze też udział kierownictwo spółki. Zarząd oddelegował w tym celu jednego z pracowników. W tym celu został powołany dyrektor ds prywatyzacji, który koordynuje wszystkie działania w tej sprawie i jest w stałym kontakcie zarówno z zarządem jak i właścicielem spółki.

Pieniądze zdobyte na drodze prywatyzacji spółka zamierza w pierwszej kolejności przeznaczyć na dalszą modernizację taboru. W planach jest równiez zakup calopociągowych zespołów wagonowych, które po dostosowaniu polskich torowisk będą mogły jeździć z predkością 300 km/h