Odwołano: Ryszarda Stefańskiego - zgłoszonego tam przez SP, oraz Raimondo Egginka - zgłoszonego przez Commercial Union.

Akcjonariusze PKN Orlen głosami Skarbu Państwa (SP) powołali do rady nadzorczej 2 osoby. Tym samym rada płockiego koncernu będzie liczyć 9 członków.

Powołano zgłoszonych przez SP Jarosława Stanisława Rocławskiego - urzędnika MSWiA oraz Angelinę Sarota - dyrektor departamentu prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poparcia nie uzyskała kandydatura Raimondo Egginka, którego po wcześniejszym odwołaniu ponownie zgłosił Commercial Union.

Po powołaniu nowych członków rady akcjonariusze płockiego koncernu zakończyli obrady.