Oprocentowanie kredytów preferencyjnych wynosi obecnie 2,25 proc. w skali roku.

Jak powiedział Plocke, kwota ta została wyliczona w oparciu o ówczesną stopę redyskonta weksli - 4,75 proc. W międzyczasie Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopę redyskonta do 6 proc., co spowodowało, że środki zapisane w budżecie 2008 r. okazały się niewystarczające. Dodał, że Agencja w pierwszej kolejności musi zapewnić pieniądze na sfinansowanie zobowiązań z poprzednich lat.

W planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która dopłaca do oprocentowania kredytów, przewidziane było na ten rok ok. 850 mln zł, w tym do oprocentowania kredytów inwestycyjnych - ok. 650 mln zł, a do oprocentowania kredytów klęskowych - ponad 200 mln zł.

Za zgodą komisji finansów, na początku drugiego kwartału tego roku środki na kredyty zostały zwiększone o 60 mln zł. Kwota ta pozwoliła na uruchomienie przez banki akcji kredytowej w wysokości 1,2 mld zł. Jednak - jak zaznaczył wiceszef resortu rolnictwa - okazały się one także za małe.

Wiceminister dodał, że minister rolnictwa wystąpił do ministra finansów o zwiększenie puli środków o 30 mln na kredyty inwestycyjne i 10 mln zł na kredyty klęskowe. W czwartek komisja finansów publicznych zgodziła się przekazanie na ten cel 15 mln zł.

Plocke zaznaczył, że resort rolnictwa będzie starał się o pozyskanie dalszych pieniędzy na dopłaty do oprocentowanie kredytów od ministra spraw wewnętrznych z puli klęsk żywiołowych. Powiedział, że ministerstwo będzie starało się o dalsze 15 mln zł.

Według Plockego, kwota ta umożliwi udzielenia bankom kredytów o wartości 600 mln zł. Będzie z tego mogło skorzystać ok. 5 tys. gospodarstw rolnych.