Jak zaznaczył, mają one rozszerzyć wolność gospodarczą w Polsce, zmniejszyć biurokrację i aktywność zawodową Polaków.

Przepisy znajdują się w 21 projektach nowych ustaw, bądź też nowelizacjach. Pięć z nich zostało już przyjętych przez Sejm. Wiceminister zapewnił, że "realizacja "Pakietu" przebiega zgodnie z planem".

Szejnfeld powiedział, że jutro najprawdopodobniej uchwalona zostanie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jego zdaniem, jest to jedna z najważniejszych ustaw z "Pakietu".

Nowe przepisy umożliwią m.in: zawieszenie działalności gospodarczej na okres od miesiąca do dwóch lat. Przedsiębiorcy zyskają również większe uprawnienia wobec administracji publicznej, np. poprzez nakaz przyjmowania wniosków niekompletnych oraz zakaz żądania dokumentów nie przewidzianych prawem.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości

Szejfeld przypomniał, że wczoraj Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości, która ułatwi małym i średnim przedsiębiorcom rozliczenia z fiskusem - podniesie próg obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w małej firmie z dzisiejszych 800 tys. do 1,2 mln euro.

Pozostałe przyjęte projekty dotyczą nowelizacji ustaw: o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (poszerza zakres działań PARP w obszarze wdrażania funduszy UE), o specjalnych strefach ekonomicznych (nowe przepisy wzmocnią działania na rzecz wzrostu inwestycji) oraz ustawy o wspieraniu działalności inwestycyjnej (ma to na celu stymulację wzrostu innowacyjności polskich przedsiębiorstw).

Jak poinformował wiceminister, dwie z 21 ustaw zostały przyjęte przez Radę Ministrów i przesłane do Sejmu. Dotyczą one nowelizacji ustaw Prawo dewizowe i Kodeks cywilny raz Kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy m.in. znoszą zasadę "walutowości" w Polsce. Oznacza to możliwość rozliczania się przedsiębiorców w walutach wymienialnych, innych niż złoty, bez obowiązku uzyskana zezwolenia prezesa NBP.

Kodeks spółek handlowych wyeliminuje natomiast nakaz przekształcania spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego wbrew woli wspólników.

Projekty nowych przepisów w ramach "Pakietu" zostały przesłane do Rady Ministrów

Pozostałe projekty nowych przepisów w ramach "Pakietu" zostały przesłane do Rady Ministrów, obecnie są w uzgodnieniach w Kancelarii premiera lub też są przygotowywane w Ministerstwie Gospodarki.

Planowane nowe przepisy mają na celu likwidację zbędnych instytucji kontrolnych oraz usunięcie z polskiego systemu zbędnych zezwoleń i licencji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.