Najłatwiej byłoby odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną. Darczyńca mógłby się wówczas powołać na to, że po zawarciu umowy darowizny jego stan majątkowy uległ pogorszeniu i dlatego wykonanie darowizny nie mogłoby nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Jednakże z takimi przesłankami nie mamy do czynienia w przypadku darowizny już wykonanej i dopiero po pewnym czasie jeden z obdarowanych zaczął zachowywać się np. w sposób naganny.

Natomiast darczyńca może odwołać darowiznę już wykonaną wówczas, gdyby obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Aby jednak doszło do zwrotu darowizny, darczyńca musi złożyć obdarowanemu oświadczenie na piśmie.

Jednakże darowizna nie może zostać odwołana z powodu rażącej niewdzięczności, wówczas gdy darczyńca obdarowanemu przebaczył. Gdyby zaś w chwili przebaczenia nie miał on zdolności do czynności prawnych, to wówczas przebaczenie może być skuteczne, wówczas gdyby nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

Darowiznę mogą odwołać też spadkobiercy darczyńcy, powołując się na niewdzięczność obdarowanego w stosunku do dającego darowiznę. Mogą to jednak zrobić tylko wówczas, gdy darczyńca miałby w chwili śmierci prawo odwołać darowiznę, albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub wywołał rozstrój zdrowia, który spowodowała śmierć darczyńcy. Reasumując, należy więc stwierdzić, że rodzice nie mogą odwołać darowizny uczynionej w 2005 roku (czyli dawniej niż dwa lata temu), ponieważ rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania.

Ważne!

Darowizny nie można odwołać po upływie roku od chwili, gdy darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego, a także po upływie dwóch lat jej od wykonania