Głosowało 401 posłów; za przyjęciem było 399, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Chodzi o przyznanie budżetowych pieniędzy na składkę za przynależność pięciu polskich organizacji związkowych do COPA- COGECA oraz pokrycie kosztów ich działalności na unijnym forum.

Koszty związane z funkcjonowaniem tych organizacji w latach 2008- 2013 ponoszone będą przez Krajową Radę Izb Rolniczych (KRIR) i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

Na dofinansowanie w 2008 roku przewidziane jest 4 mln zł

Na dofinansowanie działalności organizacji rolniczych w 2008 roku przewidziane jest 4 mln zł ze środków, będących w dyspozycji ministra rolnictwa. Według organizacji rolniczych, składka w tym roku do COPA-COGECA wynosi ok. 500 tys. euro.

Do COPA-COGECA należą: Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Samoobrona, Solidarność Rolników Indywidualnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Izby Rolnicze.

COPA oraz COGECA to organizacje, reprezentujące interesy unijnych rolników i spółdzielców wobec Komisji Europejskiej i instytucji działających w Unii. COPA zrzesza 51 narodowych związków rolniczych, a COGECA - 32 organizacje spółdzielcze.