Dziś w Katowicach przedstawiciele obu firm zawarli porozumienie w tej sprawie. Zakłada się, że RWE będzie miał 75 proc. udziałów w spółce, która zbuduje elektrownię, pozostałą część obejmie KW. Podobnie rozłoży się finansowanie inwestycji.

"Ten projekt to dobry przykład europejskiego współdziałania dwóch wielkich firm w zakresie wykorzystania bogactwa, jakim są nasze zasoby surowcowe. Połączenie węgla z KW i efektywnych technologii RWE da efekt w postaci bardziej dostępnej i taniej energii w Europie" - mówił uczestniczący w uroczystości wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Elektrownia powstanie na terenie dawnej kopalni "Czeczott", stanowiącej obecnie część kopalni "Piast". Właśnie z tego zakładu oraz niedalekiej kopalni "Ziemowit", pochodzić będzie spalany tam węgiel. Nowy blok ma być podłączony do sieci energetycznej w 2013 roku, ruszy najdalej na początku 2015 roku. Sprawność elektrowni ma wynieść 46 proc. wobec średniej 33 - 35 proc. w Polsce. Oznacza to mniejsze zużycie węgla i mniejszą emisję CO2.

RWE szuka w Polsce lokalizacji dla budowy jeszcze dwóch elektrowni

Prezes grupy RWE Jurgen Grossmann poinformował, że jego firma szuka w Polsce lokalizacji dla budowy jeszcze dwóch elektrowni o podobnej mocy. W ciągu pięciu lat RWE chce wydać w Europie na budowę nowych mocy 32 mld euro, z czego tylko 10 mld euro w Niemczech, resztę w innych krajach, także w Polsce. To największy program inwestycyjny w historii grupy.

Budowa elektrowni oznacza, że koncern RWE, do którego należy już dostawca prądu - warszawski RWE Stoen - wchodzi również w sektor wytwarzania energii. Dzięki temu łączne inwestycje koncernu w Polsce sięgną 2,5 mld euro. RWE ma udziały m.in. w EC Będzin oraz Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Górniczej. Inwestuje też 100 mln euro w dwie elektrownie wiatrowe o mocy 280 megawatów w Tychowie i Suwałkach, które ruszą w 2008 r.

Projekt RWE i KW to jedna z największych inwestycji w polskiej energetyce

Kompania Węglowa wniesie do projektu teren oraz niezbędną do budowy infrastrukturę. Największą korzyścią dla firmy jest jednak - jak mówił jej prezes Grzegorz Pawłaszek - gwarancja odbioru węgla przez wiele lat. Ta największa górnicza firma w Europie sprzedaje do energetyki 22 mln ton węgla rocznie; dzięki inwestycji będzie to 2,5 mln ton więcej.

Projekt RWE i KW to jedna z największych inwestycji w polskiej energetyce. Ma przyczynić się do zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na energię, którego wzrost szacowany jest na 3 - 5 proc. rocznie. Eksperci szacują, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrośnie nawet o 50 proc. W związku z tym najdalej w ciągu 15 lat trzeba wydać ok. 50 mld zł na budowę nowych mocy i modernizację starych elektrowni.

Pawlak: Polsce nie grozi niedobór energii

Wicepremier Pawlak podkreślił, że choć energetyka wymaga inwestycji, Polsce nie grozi niedobór energii. "W naszym bilansie energii elektrycznej jest wystarczająca nadwyżka mocy. Potrzebne jest jednak lepsze planowanie w zakresie wykorzystania zasobów oraz dobra koordynacja remontów i modernizacji w związku ze wzrostem zapotrzebowania w miesiącach letnich" - mówił.

Według wicepremiera, po rozdzieleniu własnościowym przesyłu, dystrybucji i sprzedaży energii, potrzebne są regulacje zachęcające uczestników rynku energii do właściwej kooperacji. Ich wprowadzenie planowane jest na przyszły rok, w tym roku będą wykorzystane istniejące mechanizmy. Pawlak wskazał, że za bezpieczeństwo dostaw energii odpowiedzialne są firmy energetyczne, a nie politycy, którzy jednak tworzą warunki do potrzebnych inwestycji.

Zdaniem Pawlaka, inwestycje w energetykę węglową pozwolą szybciej zaspokoić potrzeby energetyczne niż inwestycje w energetykę jądrową, które są czasochłonne. Wicepremier podkreślił konieczność wdrażania czystych technologii węglowych, z wykorzystaniem także środków europejskich. Elektrownia RWE ma być jedną z inwestycji w tym kierunku. Pawlak wskazał na rosnącą rolę węgla w Europie, przy jednoczesnym nacisku na jego czyste spalanie.

RWE należy do piątki największych firm energetycznych w Europie

Firma RWE Power AG, która ma uczestniczyć w projekcie, jest spółką niemieckiej grupy RWE, która należy do piątki największych firm energetycznych w Europie. Specjalizuje się w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE zatrudnia 63 tys. osób, zaopatruje 20 mln klientów w energię elektryczną i 10 mln klientów w gaz. W 2007 roku przychody RWE wyniosły 43 mld euro.

Kompania Węglowa to największa górnicza firma w Europie. Zatrudnia 63,6 tys. osób w 16 kopalniach, skupionych w 4 centrach wydobywczych. Jej roczna zdolność wydobywcza to 47 mln ton węgla. Od początku roku do końca kwietnia firma zarobiła na sprzedaży węgla 264,8 mln zł (16,85 zł na każdej tonie), a jej zysk netto wyniósł 24,4 mln zł. Roczne przychody spółki to ok. 10 mld zł.