Certyfikat ma uwiarygodnić firmy w kontaktach handlowych. W czerwcu br. KRD wysłał do 300 tys. przedsiębiorców specjalne karty umożliwiające otrzymanie dokumentu. Na każdej z nich jest nazwa przedsiębiorstwa i numer, dzięki któremu firmy niefigurujące w rejestrze długów będą mogły wydrukować certyfikat ze strony internetowej KRD.

Certyfikat jest ważny 30 dni od jego wystawienia; można go drukować wielokrotnie. Znajduje się na nim kod, za pomocą którego każdy na stronie internetowej KRD może potwierdzić, czy dokument jest autentyczny i aktualny.

Krajowy Rejestr Długów działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej

"Z badań przeprowadzony na nasze zlecenie przez Pentor wynika, że ponad 85 proc. ankietowanych uważa, że przedsiębiorca, który na czas nie reguluje swoich zobowiązań, nie jest godny zaufania. Chcemy, żeby ci, którzy są rzetelnymi płatnikami, mogli się tym chwalić" - powiedział na konferencji prasowej prezes KRD Adam Łącki.

Krajowy Rejestr Długów jest instytucją gromadzącą dane o dłużnikach. Działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej pod bezpośrednim nadzorem Ministra Gospodarki. Dnia 30 kwietnia 2008 r. w rejestrze spółki znajdowało się ponad 517 tys. dłużników, z czego 36,7 proc. stanowili konsumenci, a 63,3 proc. przedsiębiorcy.