"Zgodnie z pierwotnymi szacunkami, deficyt budżetu po maju 2008 roku wyniesie 2,0 mld zł. Kolejny komunikat podamy w poniedziałek, 16 czerwca" – powiedziała ISB Suchocka-Roguska.

Oznacza to, że deficyt został wykonany w ok. 7,5%. Wcześniej wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska poinformowała także, iż deficyt w całym 2008 roku może wynieść nawet ok. 20,0 mld zł.

Na początku ub. tygodnia Suchocka-Roguska szacowała deficyt po pięciu miesiącach na ok. 2 mld zł, ale zastrzegała, że dane te mogą ulec jeszcze modyfikacji.

Według harmonogramu wykonania tegorocznego budżetu, po pięciu miesiącach deficyt miał wynosić ponad 12,4 mld zł, czyli 45,9% rocznego planu.

Po kwietniu 2008 budżet zanotował nadwyżkę w wysokości 600,9 mln zł wobec planowanego deficytu w 2008 w wysokości 27.090,6 mln zł.

Wydatki państwa wyniosły 89.975,4 mln zł, czyli 29,1% planu wynoszącego 308.982,7 mln zł planowanej na 2008 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 90.576,3 mln zł, czyli 32,1% planu rocznego na poziomie 281,892,1 mln zł.