Rozporządzenie w tej sprawie jest już gotowe. W "Dzienniku Ustaw" ma ukazać się jeszcze w tym tygodniu - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe resortu.

Nowe rozporządzenie ma rozszerzyć obowiązujący od 22 maja br. zakaz połowów dorsza na rybackie jednostki o długości do 12 metrów, które obecnie mogą wychodzić na łowiska.

Zakaz ma obowiązywać do 30 września. Ministerstwo nie wyklucza, że może on być przedłużony do końca 2008 roku.

"Przewidywany dzień publikacji rozporządzenia to piątek 13 czerwca, a termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na 3 dni od dnia ogłoszenia. Wobec powyższego, jeżeli nie zaistnieją nieoczekiwane okoliczności, rozporządzenie zacznie obowiązywać od dnia 16 czerwca br." - napisano w przesłanej do PAP informacji.

Zapowiadany przez resort zakaz będzie kolejnym ograniczeniem połowów dorsza w tym roku

Wprowadzenie całkowitego zakazu połowu dorsza departament rybołówstwa MRiRW uzasadnia danymi połowowymi zwartymi w Systemie Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM).

W przesłanej do PAP informacji napisano, iż "oszacowana na ich podstawie (...) rzeczywista wielkość połowów to ok. 7,4 - 8 tys. ton, co w stosunku do przyznanej Polsce na 2008 r. ogólnej kwoty połowowej dorsza w Morzu Bałtyckim (nominalnie 12,5 tys. ton, faktycznie 11,7 tys. dorsza, bo 800 ton Polska musi oddać jako spłatę ubiegłorocznego przełowienia - PAP), daje wykorzystanie kwoty w granicach 78 - 85 proc."

"Obliczenia te odnoszą się do danych wpisanych do SIRM do końca maja 2008 r. Z uwagi na opóźnienia w aktualizacji SIRM (raporty miesięczne statków rybackich o długości poniżej 8 m) dane te są niepełne, dlatego też należy stwierdzić, że faktyczne wykorzystanie ogólnej kwoty połowowej dorsza na dzień 1 czerwca może być znacznie wyższe i zbliżać się do 100 proc." - czytamy dalej w przesłanej do PAP informacji MRiRW.

Zapowiadany przez resort zakaz będzie kolejnym ograniczeniem połowów dorsza w tym roku.

Pierwsze informacje o tym, że polscy rybacy intensywnie łowią te rybę pojawiły się już w kwietniu. Ich następstwem było czasowe wprowadzenie przez resort rolnictwa systemu 5 na 5, czyli wymienne w cyklu tygodniowym wychodzenie w morze na 5 dni najpierw przez jednostki z portu w Ustce oraz portów znajdujących na zachód od niej, następnie z portów na wschód od Ustki.

Część organizacji rybackich negatywnie zaopiniowała projekt najnowszego rozporządzenia MRiRW

System miał obowiązywać do końca maja, ponieważ jednak nie do końca się sprawdził 22 maja ministerstwo wprowadziło kolejnej obostrzenia. Do 30 września łowienia dorsza resort zakazał wówczas wszystkim jednostkom o długości powyżej 12 m. Najnowszy zakaz połowów dorsza obejmie także łodzie i kutry do 12 m. Połowy mają być wstrzymane również do 30 września.

Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza całkowitego zamknięcia Bałtyku dla polskiej floty dorszowej do końca 2008 r. W uzasadnieniu do rozporządzenia napisano, że w połowie września, po "szczegółowej analizie wykorzystania kwoty połowowej dorsza (...) zostanie podjęta decyzja o możliwości czasowego kontynuowania połowów lub też ich zamknięciu do końca 2008 r."

Część organizacji rybackich negatywnie zaopiniowała projekt najnowszego rozporządzenia MRiRW. O najnowszym zakazie przedstawiciele środowiska rybackiego chcą rozmawiać z odpowiadającym za rybołówstwo wiceministrem Kazimierzem Plocke w środę w Warszawie na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.