Od nowego roku więcej zapłacimy za wywóz śmieci. Jest to związane z podwyżką opłat za składowanie odpadów komunalnych na wysypiskach. Ministerstwo Środowiska już przygotowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

25 złotych więcej

Zgodnie z planami resortu przedsiębiorcy odbierający śmieci z gospodarstw domowych od 1 stycznia 2009 r. będą płacić 100 zł za składowanie jednej tony odpadów na wysypisku - to o 25 zł więcej niż obecnie. Koszty te są zwykle przerzucane na mieszkańców.

Celem resoru jest wymuszenie na przedsiębiorcach kierowania odpadów do odpowiednich zakładów segregujących je. Następnie mogą one trafiać do przetworzenia i recyklingu. Jest to konieczne, gdyż około 96 proc. odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafia na wysypiska. Tymczasem Unia Europejska wymaga, by do 2010 roku na składowiska trafiało nie więcej niż 75 proc. odpadów ulegających biodegradacji. W 2013 roku takich odpadów ma być składowanych nie więcej połowa.

Droższa woda

Nowe rozporządzenie zmieni także stawki innych opłat. Ministerstwo Środowiska podnosi np. opłaty za pobór wody. Cena jednostkowa za 1 m sześc. wody podziemnej przeznaczonej do spożycia wyniesie 0,056 zł. Jeżeli będzie ona podlegała procesom odżelaziania lub utleniania, to cenę jednostkową trzeba pomnożyć przez współczynnik wynoszący 1,25.

Chemia kosztuje

Więcej będzie trzeba też zapłacić za emitowanie do środowiska różnych substancji chemicznych. Przykładowo przedsiębiorca, który w wyniku swojej działalności emituje do środowiska amoniak, zapłaci 0,36 zł za 1 kg takiej substancji. W przypadku azbestu stawka wyniesie 315,80 zł za 1 kg. Natomiast za emisję pyłów z nawozów sztucznych opłata ma wynosić 1,23 zł za kg.