"Wydając w dniu 6 czerwca 2008 r. przedmiotową decyzję prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej szczególnie wziął pod uwagę przesłankę wynikającą z art. 29 ustawy Prawo telekomunikacyjne, tj. konieczność zapewnienia ochrony użytkowników końcowych. Skutek taki zostanie w ocenie Prezesa UKE osiągnięty poprzez umożliwienie Tele2 utrzymania dotychczasowych planów taryfowych w oparciu o usługę WLR (Wholesale Line Rental)" - czytamy w komunikacie.

UKE uznało, że w celu zapewnienia niedyskryminujących warunków dla wszystkich użytkowników końcowych konieczne było dokonanie zmiany z urzędu umowy łączącej Tele2 i TP.

"Zwłoka w wydaniu niniejszej decyzji może doprowadzić do zagrożenia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym"

"Działanie prezesa UKE musi być natychmiastowe, aby zminimalizować negatywne skutki w postaci uniemożliwienia korzystania przez abonentów Tele2 z usług telekomunikacyjnych oraz wzrostu wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne dla użytkowników końcowych z uwagi na konieczność skorzystania z droższych usług innych operatorów. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż zwłoka w wydaniu niniejszej decyzji może doprowadzić do zagrożenia konkurencyjności na rynku telekomunikacyjnym poprzez wyeliminowanie z rynku jednego z podmiotów konkurujących z Telekomunikacją Polską, będącą podmiotem o znaczącej pozycji rynkowej, co w konsekwencji doprowadzi do pogłębienia stwierdzonego przez prezesa UKE stanu braku skutecznej konkurencji na rynku detalicznym" - uzasadnia urząd swoją decyzję.

W zeszłym tygodniu Sąd Apelacyjny uznał, że uchylona wcześniej decyzja UKE w sprawie zmian umowy WLR między TP SA a Tele2 straciła rygor wykonalności. TP SA poinformowała wtedy, że nie będzie przyłączać nowych klientów Tele2, ale będzie świadczyć usługę dotychczasowym. Tele2 zapowiedziało natomiast, że kontynuuje sprzedaż usługi, ale do czasu podpisania nowej umowy nie będzie ich wysyłać do TP SA.