Większość osób wyjeżdża na Euro 2008 samodzielnie, więc często w ostatniej chwili przypominają sobie, że nie mają polisy gwarantującej pokrycie kosztów leczenia w razie kłopotów ze zdrowiem. Co ciekawe, nie zawsze będzie to prawda, bo do coraz większej liczby kart kredytowych dodawane są polisy turystyczne. Można to sprawdzić, dzwoniąc na infolinię swojego banku, gdzie można dowiedzieć się szczegółów, czyli zakresu ochrony i warunków jej udzielania. To ostatnie jest szczególnie ważne, bo standardowo takie polisy dadzą ochronę pod warunkiem dokonania np. zakupów biletów na zagraniczny wyjazd czy noclegu za granicą. Alternatywą jest dokonanie jakiejkolwiek płatności kartą po przekroczeniu granicy. Chodzi o to, żeby w systemie był ślad jej przekroczenia przez klienta.

Jeśli kartę kredytową mamy, ale bez dodanej do niej polisy turystycznej, mamy możliwość szybkiego kupna polisy przez telefon lub internet. Wszyscy ubezpieczyciele prześcigają się w podkreślaniu szybkości zawarcia takiej umowy, co ma zajmować od 3 minut do nie więcej niż 2 godzin. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jakie mamy możliwości dokonania płatności.

W zależności do tego, którą ofertę wybierzemy, możemy mieć do wyboru różne opcje. Na przykład chcąc kupić Telepolisę Wojażer w PZU, będziemy musieli zapłacić kartą kredytową. Z kolei w Generali dostępna jest tylko opcja płatności przelewem. Oznacza to, że po wyliczeniu składki przez konsultanta musimy zrobić przelew z banku internetowego lub zwykłego, a potwierdzenie wysłać mailem lub faksem.

Potwierdzenie zawarcia umowy wraz z bardzo istotną informacją o numerze telefonu, pod który należy dzwonić w razie problemów ze zdrowiem, możemy dostać nawet SMS-em. Polisa i wszystkie potrzebne informacje wysyłane są też zwykle mailem. Niektóre firmy dają też możliwość ściągnięcia sobie tych informacji w dowolnym momencie ze swojej strony, po zalogowaniu na specjalnym koncie. Dodatkowo wysyłają jeszcze umowę zwykłą pocztą na domowy adres. Za granicą potrzebujemy w zasadzie jednak tylko wspomnianego numeru telefonu.

CO MOŻE DAĆ POLISA TURYSTYCZNA

• organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą

• pokrycie kosztów pobytu rodziny w razie dłuższej hospitalizacji

• pomoc prawną w razie popadnięcia w kolizję z prawem, wraz z pożyczką na kaucję

• wynajęcie zmiennika kierowcy, jeśli jedyny kierowca nie może wrócić ze względu na zły stan zdrowia

Ważne!

Wszystkie polisy turystyczne zawierają wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa za koszty opieki medycznej czy skutki nieszczęśliwego wypadku, jeśli szkody wynikają z faktu, że posiadacz polisy był pod wpływem alkoholu