Do Gazety Prawnej napływają skargi od osób, które zgodnie z nowymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą ubiegać się o licencję ale resort infrastruktury obchodzi przepisy i licencji nie wydaje.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od stycznia tego roku, kandydaci do tych zawodów nie muszą już zdawać egzaminów, gdyż do zdobycia licencji wystarczy m.in. ukończenie studiów wyższych i praktyk zawodowych. Zmiana ta miała otworzyć dostęp do tych zawodów, bowiem co roku egzaminy zdawało jedynie kilka procent wszystkich zdających. Wszystko wskazuje jednak na to, że po zmianach zdobycie licencji stało się jeszcze trudniejsze.

- Na początku czerwca wszystkie osoby, które złożyły wniosek o nadanie licencji, otrzymały pismo z Ministerstwa Infrastruktury, w którym informuje ono, że sprawa ma skomplikowany charakter, że organ podjął czynności wyjaśniające i nie może zakończyć postępowania w ciągu miesiąca, czyli w terminie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego - pisze do Gazety Prawnej pośrednik z Warszawy, który ubiega się o nadanie licencji.

Pisma takiej treści otrzymało ponad 600 osób, które złożyły wniosek o licencję.

Kandydatów na pośredników i zarządców nieruchomości Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że odpowiednie rozstrzygnięcia wyda do 6 września, czyli z ponadpółrocznym opóźnieniem. Nie podaje jednocześnie, kiedy dokładnie osoby zainteresowane licencje otrzymają. Nie podaje także dokładnych powodów opóźnienia.

- Nikt nam nie chce powiedzieć, co należy rozumieć przez to, że sprawa ma skomplikowany charakter. Pracownicy Ministerstwa przyznają jedynie, że nie chodzi tutaj o spełnienie ustawowych wymagań przez kandydatów, bowiem dokumenty w większości są kompletne. O prawdziwych powodach opóźnień nikt nie chce rozmawiać - mówi inżynier z Gdyni, który ubiega się o nadanie licencji.

Zdaniem kandydatów na pośredników i zarządców nieruchomości opóźnienia wynikają z niekompetencji urzędników i bałaganu panującego w resorcie. Biuro Informacji i Promocji Ministerstwa Infrastruktury poinformowało GP, że Państwowa Komisja Kwalifikacyjna uznała za konieczne uzyskanie od osób zainteresowanych licencjami odpowiedzi na dodatkowe pytania, od których zależy wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia.

- Niektóre przedłożone przez kandydatów dokumenty budzą w opinii Komisji uzasadnione wątpliwości odnośnie do tego, czy mogą stanowić podstawę nadania uprawnień - mówi Teresa Jakutowicz, zastępca dyrektora Biura Informacji i Promocji.

600 osób zostało poinformowanych, że na razie nie otrzyma licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości

10 tys. pośredników potrzebuje rynek nieruchomości w Polsce

Podstawa prawna

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.).