Wiele firm podejmuje inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, działań społecznych i nadzoru właścicielskiego, jednak przypadkowo wybrane zaangażowanie daje przypadkowe rezultaty. Jak zatem firma powinna postępować, by jej wysiłki przyniosły oczekiwane efekty?

Prawdziwa wartość dodana może zostać osiągnięta tylko dzięki przyjęciu solidnych procedur, mierników efektywności oraz integracji celów odpowiedzialnego biznesu z podstawową domeną kompetencji firmy. Należy zacząć od odpowiedniego zrozumienia tego tematu w samej firmie, gdyż sprofilowane podejście może znacznie się różnić w zależności od branży, rodzaju działalności czy nawet lokalizacji przedsiębiorstwa. Ważnym elementem jest komunikacja, wsłuchanie się w głos klientów i dostawców oraz udziałowców firmy i pracowników wewnątrz organizacji. Następnym krokiem jest stworzenie zintegrowanej strategii, która zmieni postrzeganie odpowiedzialnego biznesu jako aktywności znajdującej się obok podstawowej działalności firmy. Dopiero całościowe spojrzenie na kluczowe obszary w firmie, aktywne wyście poza regulacyjne obowiązki oraz przyjęcie długoterminowych celów pozwoli na przekształcenie CSR-u z aktywności typowo promocyjnej w filozofię prowadzenia biznesu. Dużym wyzwaniem jest zdefiniowanie i wdrożenie odpowiednich mierników efektywności dla odpowiedzialności społecznej. W tym wypadku o wiele ważniejsza od dużej liczby jest jakość tych wskaźników. Przy ich wyborze należy zwrócić szczególną uwagę na skalę działania przedsiębiorstwa. Według najnowszych badań, w małej i średniej wielkości firmach waga budowania marki jest wskazywana dopiero na 3. miejscu wśród czynników determinujących rozwój odpowiedzialnego biznesu, za utrzymaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników i kosztami zarządzania organizacją. Dla osiągnięcia celu wszystkie te elementy powinny być dobrze skoordynowane. Dlatego już w trakcie projektowania działań warto zidentyfikować osoby w poszczególnych działach firmy, które będą wspierały ich wdrażanie oraz informowały o wynikach. Jest to szczególnie ważne na etapie szukania synergii pomiędzy różnymi obszarami odpowiedzialnego biznesu. Integralną częścią procesu jest raportowanie ponadfinansowych wyników firmy, rozumiane nie jako cel sam w sobie, lecz forma komunikacji firmy z otoczeniem. Przy tworzeniu raportu warto postarać się o jego zgodność z międzynarodowymi standardami (najbardziej znane to GRI oraz AA1000). Ponieważ jedną z ważniejszych cech dobrego raportu jest wiarygodność zamieszczonych w nim informacji, coraz więcej firm audytuje tego typu dokumenty. Warto pamiętać, że tylko rzetelnie przygotowana i sprawdzona informacja ma wpływ na zwiększenie wartości firmy w oczach inwestorów, co powinno być kluczowym celem prowadzonej działalności biznesowej.