Sytuacja na warszawskiej giełdzie w maju tego roku nie pomogła funduszom inwestycyjnym. W czasie kiedy WIG, najszerszy indeks warszawskiej giełdy, stracił 0,1 proc. średnia strata funduszy akcji polskich wyniosła 0,66 proc.

Wyniki lepsze niż w kwietniu

Najlepszy fundusz w grupie zarobił 2,06 proc., a najgorszy stracił 3,65 proc. W porównaniu z kwietniem wzrosła jednak liczba funduszy, które zanotowały dodatnią stopę zwrotu. Jeszcze słabsze wyniki zanotowały fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Ta grupa straciła w maju średnio 2,54 proc., podczas gdy indeks średnich spółek mWIG40 spadł o 2,7 proc., a indeks małych spółek sWIG80 3,1 proc. Wśród nich zarobiły tylko dwa fundusze, a w najlepszym stopa zwrotu wyniosła około 1 proc. Ujemne stopy zwrotu zanotowało pozostałych 16, przy czym najsłabsze fundusze straciły ponad 5 proc. Słabe wyniki funduszy polskiego rynku akcji cały czas odbijają się na ich długoterminowych stopach zwrotu. Średnia strata funduszy akcji polskich sięgnęła w skali roku ponad 26 proc., a funduszy akcji polskich małych i średnich spółek ponad 38 proc.

Lepsze zachowanie części giełd światowych sprawiło, że fundusze akcyjne zagraniczne zyskały w maju średnio 0,35 proc. (przy inwestycjach w złotych) i 2,19 proc. (przy inwestycjach w walucie). Dobrze radziły sobie przede wszystkim fundusze inwestujące na rynkach rozwijających się, m.in. w Rosji i krajach tzw. Nowej Europy. Maja do dobrych nie zaliczą fundusze inwestujące w Azji, które zanotowały jedne z największych strat wśród funduszy zagranicznych.

Wkrótce czas obligacji

W maju straty przyniosła większość funduszy polskich obligacji. Zyski przyniosły tylko 3, a najlepszy SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych zyskał około 1 proc.

- Zbliża się jednak dobry moment do zakupu funduszy tej grupy. Czeka nas jeszcze jedna lub dwie podwyżki stóp procentowych, po czym Rada Polityki Pieniężnej zapewne będzie stopy obniżała. Wtedy właśnie wartość posiadanych przez fundusze obligacji będzie szybko rosła - mówi Jarosław Sadowski z Expandera.

Chociaż maj przyniósł duże zmiany w rankingu, ominęły one miejsce pierwsze, które ponownie zajęło BZ WBK AIB TFI (57 pkt). Po uplasowaniu się w połowie stawki przed miesiącem, w maju drugie miejsce zajęło TFI Skarbiec (45 pkt), który zyskał m.in. dzięki wynikom Skarbiec FIO Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja i Skarbiec FIO Subfundusz Zrównoważony Skarbiec- -Waga. Najsłabiej wypadło TFI ING (minus 196 pkt).

ZAŁOŻENIA RANKINGU

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej średniej dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej średniej przydzielane są punkty ujemne.