296 milionów euro ma być przekazanych na budowę lotniska w Świdniku pod Lublinem. Budowa ma być sfinansowana z budżetu państwa, funduszy samorządowych, a także z unijnych środków. Udział własny portu lotniczego wynosi 24 proc. całkowitych kosztów inwestycji.

Pomoc państwa ma być przeznaczona na zakup terenu pod lotnisko, budowę terminala, pasa startowego i dróg do kołowania dla samolotów.

Tłumacząc swoją pozytywną decyzję, KE wskazała, że "w chwili obecnej dostęp mieszkańców województwa lubelskiego do usług transportu lotniczego nie jest zadowalający. Jest to ponadto jeden z oddalonych regionów Unii Europejskiej, o ograniczonej dostępności. Nowe lotnisko pozwoliłoby zatem połączyć ten region z resztą Europy".

Ponadto KE z zadowoleniem podkreśliła, że inwestycję da się pogodzić z ochroną największego w Europie siedliska susła perełkowanego - niezwykle rzadkiego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, zagrożonego wyginięciem. Po interwencjach ekologów, nowa koncepcja inwestycji zakłada przesunięcie pasa startowego, ponadto licząca ok. 9 tys. osobników kolonia susłów ma być objęta specjalną ochroną przez władze portu lotniczego.

Lotnisko w Świdniku ma być gotowe do 2011 roku

KE zgodziła się też na udzielenie pomocy w wysokości 1,7 mln euro na rozbudowę lotniska w Gdańsku-Rębiechowie. "Modernizacja istniejącej infrastruktury lotniska jest niezbędna w celu dostosowania jej do szybko wzrastającej liczby przewożonych osób i towarów" - uznała KE.

Zatwierdzone środki pozwolą m.in. na modernizację płyty postojowej oraz dróg do kołowania samolotów na gdańskim lotnisku.