Zysk brutto w I kw. 2008 zwiększył się o 9,2% do 4,94 mld zł, a zysk netto wzrósł o 10,1% do 4,08 mld zł. Łączna strata banków na poziomie netto wzrosła o 32,6% do 85,9 mln zł.

Wskaźniki rentowności brutto i netto wyniosły odpowiednio 10,6% i 8,7% wobec 14,8% i 12,1% w I kw. 2007 r.

„Na poziom tego wskaźnika negatywnie wpłynęło obniżenie rentowności obrotu w bankach komercyjnych (do 8,4% wobec 11,9% przed rokiem), czego nie zrównoważyła wyższa rentowność obrotu banków spółdzielczych (wzrost do 20,4% wobec 18,4% przed rokiem)” – podał GUS.

Przychody z działalności operacyjnej banków wzrosły o 52% do 45,68 mld zł, a wynik z działalności operacyjnej wyniósł ok. 4,84 mld zł.

Przychody z działalności bankowej wzrosły o 56% do 42,49 mld zł. Wynik z działalności bankowej osiągnął wartość 11,48 mld zł wobec 10,04 mld zł rok wcześniej.

Koszty działalności operacyjnej banków wyniosły 40,85 mld zł, tj. 59,6% więcej niż przed rokiem

Koszty działalności bankowej wzrosły o 80,3% do 31,01 mld zł.

„Na tę kwotę złożyły się sięgające 24,1 mld zł koszty operacji finansowych i wymiany walut (o 93,2% wyższe niż przed rokiem) oraz koszty odsetkowe w kwocie 6,1 mld zł (o ok. 47,8% wyższe niż w analogicznym okresie 2007 r.). Koszty działalności bankowej, ze względu na to, że prawie wszystkie obciążenia związane z operacjami finansowymi i wymianą walut dotyczyły tylko banków komercyjnych, prawie w całości (ok. 99%) poniosły banki komercyjne” – podał GUS.

Na koniec I kw. 2008 roku działalność prowadziły 64 banki komercyjne i 579 banków spółdzielczych.