To drugi w tym roku wzrost wartości aktywów funduszy emerytalnych. Poprzedni miał miejsce w marcu. Wówczas aktywa wzrosły w stosunku do lutego o 2,6 proc., czyli o 3,6 mld zł.

"Maj należy do jednych z tych miesięcy w roku, kiedy to na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne wpływają trzy czynniki: przelewy z ZUS, wynik zarządzania oraz rozliczenia sesji transferowych. Według naszych szacunków w tym miesiącu najmniejsze znaczenie z wymienionych wyżej czynników miał wynik z zarządzania, który powiększył wartość zarządzanych aktywów o 215,5 mln zł" - podano w raporcie.

Wartość środków przekazanych z ZUS do otwartych funduszy emerytalnych wyniosła w sumie 3,03 mld zł. W ramach majowych przepływów blisko 120 mln zł trafiło do funduszy w postaci obligacji, a 2,9 mld zł stanowiła gotówka.

Tak wysoka wartość środków pieniężnych wynika między innymi z tego, że ostatni z kwietniowych przelewów o wartości 1,2 mld zł został odzwierciedlony dopiero w majowych aktywach netto funduszy emerytalnych.

Na wartość aktywów netto funduszy w tym miesiącu miały wpływ również rozliczenia ujemnych przepływów, towarzyszących majowej sesji transferowej. Według szacunków Analiz Online między OFE przepłynęło około 1,15 mld zł.

Zarządzający funduszami emerytalnymi zdołali wypracować średnio 0,03 proc. zysku.

Najwyższą dynamikę wzrostu aktywów, na poziomie plus 2,1 proc., zanotowały trzy fundusze: Commercial Union OFE, ING OFE oraz OFE Pocztylion. Każdy z tych funduszy wypracował stopę zwrotu wyższą aniżeli średnia dla wszystkich OFE.

Jednostka rozrachunkowa Commercial Union OFE wzrosła o 0,45 proc. Drugą najwyższą stopę zwrotu w maju wypracował fundusz Nordea OFE, wykazując przy tym dynamikę wzrostu aktywów na poziomie 0,9 proc.