W tym czasie najliczniejszą grupę odwiedzających nasz kraj stanowili Niemcy (8,4 mln osób), Czesi (1,6 mln), Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy (razem ponad 1,2 mln).

2,9 mln z 13,2 mln cudzoziemców przyjechało do Polski w celach turystycznych. Oznacza to, że spędzili przynajmniej jeden nocleg w naszym kraju.

Z informacji Instytutu wynika, że od stycznia do marca tego roku za granicę wyjechało 10,7 mln Polaków, czyli o 2 proc. więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Instytut prognozuje, że w latach 2012 - 2013 do Polski będzie przyjeżdżać rocznie 19 mln turystów. W 2007 r. było ich 15 mln.

"Mniejszego tempa wzrostu liczby przyjazdów można oczekiwać z Niemiec i sąsiadów ze wschodu" - dodaje.