Zamiast przyśpieszenia, mamy spowolnienie tempa wydawania unijnych funduszy, które Polska dostała na lata 2004-2006. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w kwietniu do beneficjentów trafiło 691 mln zł. To wynik gorszy od odnotowanego w marcu (731 mln zł) oraz w lutym (742 mln zł).

Możliwy zwrot środków

Do końca kwietnia Polska wykorzystała 81,5 proc. środków, czyli 24,6 mld zł z funduszy unijnych na lata 2004-2006. Do wydania zostało jeszcze ok. 5,5 mld zł. Pieniądze muszą trafić do beneficjentów do końca roku. Jeśli rząd nie przyśpieszy tempa, to Polskę czeka obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków.

- W ostatnich miesiącach nie poprawiła się dynamika wydawania unijnych środków tam, gdzie do tej pory były opóźnienia. Natomiast tam, gdzie wydatki są dobre, sytuacja jest od wielu miesięcy stabilna - ocenia Marzena Chmielewska, ekspert ds. funduszy unijnych z PKPP Lewiatan.

Tempo jeszcze spadnie

Zwraca uwagę, że powoli będą wygaszane niektóre programy operacyjne, jak np. inicjatywa EQUAL czy też programy współpracy przygranicznej. W związku z tym w kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszego spadku tempa absorpcji.

W kwietniu najwięcej środków trafiło do beneficjentów, którzy realizują inwestycje w programie transportowym (150 mln zł) i rolnym (139 mln zł). Dodatkowo 136 mln zł wydali przedsiębiorcy. Słabo idzie także wykorzystanie funduszy z nowej perspektywy finansowej (2007-2013). Na koniec kwietnia podpisano umowy z beneficjentami o wartości 1,4 mld zł, a wypłacono im blisko 11 mln zł z funduszy unijnych. Tymczasem na ten okres Polska dostała z UE ponad 67 mld euro. Od strony finansowej uruchomione są tylko dwa programy: Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna.

- Imponuje zainteresowanie programem Kapitał Ludzki, beneficjenci złożyli prawie 10 tys. wniosków na 7,2 mld zł. Martwi tempo podpisywania umów wstępnych z beneficjentami, których projekty są na listach projektów kluczowych. W programie Infrastruktura i Środowisko podpisano tylko 8 umów - mówi Marzena Chmielewska.

Więcej: www.mrr.gov.pl